Nákupný košík (0,- € | 0 ks)

texty

Týmto udeľujete:
Klimax.sk, s.r.o. - Gina-Gino.sk so sídlom Medveďovej 1/A, 85103 Bratislava, IČO: 43878288, zapísanou v OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49615/B v zastúpení: Ing. Vladimír Krenčey, konatel' (d'alej len „KLIMAX.sk,s.r.o.")
súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ) a to na účely registrácie a evidencie pri nákupe tovaru.
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané .
Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.
Klimax.sk - Gina-Gino.sk Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci Klimaxu- Gina-Gino.sk.a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.
Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.
Klimax.sk, s.r.o-Gina-Gino sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.
Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.

 

Možnosti platby
Poradíme vám ako si založiť svoj vlastný internetový účet a nakupovať tak pohodlne a bezpečne.
Viac
Nákup
Ako u nás nakupovať sa dozviete po kliknutí na odkaz nižšie.
Viac
Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok, či pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Viac
Spôsob dopravy
Poradíme vám aký spôsob dopravy je výhodný konkrétne pre vás.
Viac